Vad är ett Folk Development College?

bild7Det finns 55 Folk Development Colleges (FDC) i Tanzania och dessa drivs av Ministeriet för Samhällsutveckling, Barn och Genus. Skolorna etablerades under 1970-talet med de nordiska folkhögskolorna som förebild. De flesta FDC:er är placerade på landsbygden och studierna är yrkesförberedande i syfte att ge eleverna bättre förutsättningar att kunna försörja sig.

 

Skolorna erbjuder långa kurser i praktiska ämnen som jordbruk, sömnad, matlagning, snickeri, mureri, fordonsmekanik och elinstallation. Utöver de praktiska ämnena innehåller kurserna samhällskunskap, livsfärdigheter, swahili, engelska och andra teoretiska ämnen. Många skolor har kortkurser i samarbete med lokalsamhället om ämnen som HIV/AIDS, alkohol och våld, och kvinnors rättigheter.

 

Precis som på många av våra folkhögskolor bor kursdeltagarna på skolan och har även ansvar för matlagning och städning. Dessutom odlar man ofta på skolorna, det arbetet utförs till stor del av kursdeltagarna själva.

 

Alla FDC:s är medlemmar Föreningen Karibus systerorganisation Karibu Tanzania Association, KTA.

KTA finns på www.kaributanzania.or.tz.