Att starta vänskolesamarbete

bild5Bland de 55 folkhögskolorna som i Tanzania kallas FDC finns det redan ett trettiotal som har en vänskola i Sverige. Några har haft ett samarbete under många år och en del har just startat. Med andra ord finns det en stor erfarenhet att ta del av om man vill starta ett eget samarbete med en FDC i Tanzania.

 

Steg 1: Vi på Föreningen Karibu hjälper gärna till med att ge svar på alla era funderingar om vad ett vänskolesamarbete kan innebära. Vi har gedigen erfarenhet av vänskolesamarbeten och kan ge er en första information om vad som kan passa för er folkhögskola.

Steg 2: Du kan också ta kontakt med en folkhögskola som redan har ett samarbete för att få information, förslag och kunskap om det positiva det medför att ha en vänskola. Men glöm inte att ta in de negativa som också kan ingå.

Steg 3: Tag helst kontakt med en folkhögskola i er närhet. Det kan underlätta ert arbete om ni har en folkhögskola i Sverige att samarbeta med när det gäller vänskolesamarbete. Föreningen Karibu kan koppla samman er med lämplig svenska folkhögskola och ge svar på era frågor om hur ni kommer igång. Vi förmedlar gärna kontakt med lämplig FDC i Tanzania.

Steg 4: Om ni har fått någon kontakt på en skola i Tanzania, t ex vid besök eller resa, samla in information om skolan via dess rektor. Utlova inte för mycket innan ni har tagit kontakt med Karibu.

Exempelvis ligger skolan långt bort med dåliga kommunikationer kan det vara ett skäl till att avstå eftersom det kan medföra krångliga kontakter. Finns det el på skolan eller har de tillgång till telefon/internet? Hur ska vi ha kontakt?

Samtidigt kan dåliga kommunikationer vara ett skäl till att arbeta upp ett samarbete, Skolan kan verkligen vara i behov av kontakter med andra folkhögskolor och yttervärlden. Men viktigt är att tänka på är vad och hur mycket arbete ni är beredda att lägga på samarbetet.

Steg 5: Ett vänskolesamarbete är ett långvarigt projekt! Det måste finnas mer än en eldsjäl på skolan för att det ska bli ett bra samarbete.

Steg 6: Hur ska ni finansiera ert samarbete? Tänk igenom noga, gärna för några år framåt. Idéer om finansierin finns samlade hos Karibu.

Steg 7: Varför vill ni ha ett samarbete? Vad kan det ge er och vad kan det ge er vänskola?

Steg 8: När ni har bestämt er för att inleda ett samarbete, hur ska ni ta kontakt med skolan? Har ni redan en kontakt eller vill ni att Karibu ska hjälpa er? FDC:s i Tanzania är formella så kontakt måste gå via vänskolans rektor!

Steg 9: Glöm inte att bli medlem i Föreningen Karibu.

 
 
Exempel på vänskolesamarbete:

”Coast to Coast” är ett samarbete mellan fyra folkhögskolor i Västsverige och fyra FDC på östkusten i Tanzania. Folkhögskolorna i Sverige träffas för att utbyta erfarenheter med deras respektive vänskolor, stöttar varandra när det känns tungt och samarbetar kring exempelvis besök av skolorna i Tanzania. 2009 gjorde de svenska folkhögskolorna ett samarrangemang med besök i Sverige från deras fyra vänskolor i Tanzania.

 

De fyra skolorna i Tanzania samarbetar även de på samma sätt kring vänskolesamarbetet som folkhögskolorna i Sverige.

 

Om någon av de fyra folkhögskolorna känner att de inte klarar att fortsätta deras vänskolesamarbete, eller eldsjälarna slutar på skolan, upplever folkhögskolorna att det känns tryggt att veta att de tre andra skolorna kommer att fortsätta att ha kontakt och även försöka hitta en ersättare.

 

De har samarbetat sedan 2001. Till en början var de sju skolor i Sverige men tre skolor insåg snart att de inte hade möjlighet att fortsätta. Skolorna i Tanzania ska inte bli lidande för att skolorna i Sverige inte kan fortsätta.

 

Skolor i Coast to Coast:

Göteborgs fhsk  -  Arnatouglo FDC

Kvinnofolkhögskolan  -  Kisarawe FDC

Löftadalens fhsk  –  Kilwa Masoko FDC

Wendelsbegs fhsk  –  Ikwiriri FDC
 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Lycka till med ert vänskolesamarbete!