Vänskolesamarbeten

Föreningen Karibu arbetar tillsammans med vår systerorganisation i Tanzania, Karibu Tanzania Association, med att stärka vänskolesamarbeten mellan folkhögskolor i Sverige och Folk Development Colleges i Tanzania. Tillsammans är vårt mål att sprida och utveckla folkbildning i Sverige och Tanzania.

 

bild4