Välkommen till föreningen Karibus hemsida!

bild5

Vi arbetar tillsammans med vår systerorganisation i Tanzania, Karibu Tanzania Organisation, med att stärka vänskolesamarbeten mellan folkhögskolor i Sverige och Folk Development Colleges i Tanzania. Tillsammans är vårt mål att sprida och utveckla folkbildning i Sverige och Tanzania. Här på hemsidan hittar du mer information om vänskolesamarbeten, om oss och våra projekt. Vår förhoppning är att du ska hitta det du söker och inspireras!

 

                                                                Några ord från ordförande Gunn,

 Föreningen Karibu har nu kämpat på sedan 1980, ned och uppgångar som i alla föreningar. Men engagemanget för Tanzania och FDC:s består och utvecklas.

 Utvecklingen sker främst i Tanzania där vår systerförening Karibu Tanzania är aktiv och har skapat ett stort förtroende hos sina medlemmar, till del beroende på det stöd vi har kunnat ge dem. De har nu ett kansli, anställda (finansieras av deras medlemsavgifter) och är ett välfungerande stöd till sina medlemsskolor.

På FDC:erna finns idag skolpersonal som är aktiva, de vill utvecklas och vill gärna göra det tillsammans med oss, Karibu Sverige. Vi har de senaste åren genomfört flera projekt tillsammans i Tanzania; Mama-kurser, fortbildning för lärare och rektorsutbildning samt vårt nyligen avslutade fotbollsprojekt.

Läs mer i vårt nyhetsbrev! Får du det inte? Kontakta Ebbe Andersson

 Vi ska även under kommande år arbeta med information till våra medlemmar i form av nyhetsbrev och erbjudande om föreläsningar/tema-dagar.

Tack för det stöd ni ger oss genom ert medlemskap!

                                  Gunn Svensson ordf i KSA

 

Studieresa till Tanzania 2018

 Föreningen Karibu Sverige, KSA och Folkhögskolans Veteranförening inbjuder till en studieresa till Tanzania, preliminärt i början av oktober 2018. Syfte med resan är att se, lära och knyta kontakter. Vi ska besöka några FDC (Folk Development College = folkhögskolor), lära oss mer om Tanzania; landet och människorna, och naturligtvis besök i nationalparker med de vilda djuren.

Resans innehåll

I Tanzania finns 55 FDC och ca 20 av dem har en svensk folkhögskola som vänskola  Alla FDC har en gemensam samarbetsorganisation, Karibu Tanzania Organisation, KTO. KTO och KSA är systerorganisationer som arbetar tillsammans.

Förutom att besöka FDC och nationalparker ska vi också träffa KTO, för att höra mer om vad man gör på en FDC. Vi träffar Mia och Maggid Mjengwa, som är de som känner till och kan FDC-världen bäst av alla. De var tidigare lärare på Färnebo fhs under många år, men flyttade till Tanzania 2004 och arbetar för KTO.

I Dar es Salaam ska vi besöka Tanzania Teachers Union,TTU, Institute for Adult Education, IAE och Sv. ambassaden. KTO, KSA, IAE och TTU har gemensamt och med hjälp från Linköpings Universitet genomfört utbildning av FDC-lärare i pedagogiska färdigheter i distanskurser. Organisationerna har också gjort en utbildning för alla FDC-rektorer, Democratic Leadership. Kurserna har genomförts med Forum Syd-bistånd genom KSA/KTO.                                                                                    De första FDC:na startade 1975 med SIDA-bistånd, efter att presidenten Julius Nyerere besökt Sverige och blivit mycket imponerad av de svenska folkhögskolorna.

Alla FDC är för vuxna, de flesta deltagarna är unga vuxna, 18 – 21 år, några lite äldre. En FDC är ofta internatskola och många har egna odlingar för kosthållningen.

En FDC har idag framför allt yrkesutbildning till t ex skräddare, snickare, elektriker, mekaniker eller byggnadsarbetare, och det finns också utbildningar inom hushåll, smådjursskötsel eller grönsaksodling. Man ska kunna försörja sig själv efter utbildningen. Man läser också allmänna ämnen som swahili, engelska, matematik, samhälle och naturkunskap. På några FDC finns fotbollsprofil för unga kvinnor och Mama-kurser för unga ensamstående mammor, som pga graviditet inte fick fullföja skolan.

 Resan

Vistelsen i Tanzania är planerad till ca två veckor. Före eller efter det står det var och en fritt att lägga till ytterligare tid för att t ex hälsa på vänner, eller turista på egen hand.

Vi hoppas att resan ska locka både dig som aldrig varit i Tanzania och dig som besökt landet tidigare. Vi vill också att både aktiva fhs-lärare och de som slutat sin lärargärning ska komma med. För en aktiv fhs-lärare menar vi att resan ska kunna utgöra grund för fortbildning på den egna skolan och att man alltså ska kunna delta med bibehållen lön och även del av resekostnader. Det får var och en naturligtvis göra upp med sin egen skola. Fortbildningsinnehåll hjälper KSA till med.

De två veckorna kommer att bli ganska intensiva, det är ingen semesterresa, men det blir under trivsamma former, kulturen i Tanzania är inte stressad på samma sätt som i Sverige. ”Allt får ta den tid det tar!” Språket under besöken är engelska och om så behövs swahili genom tolk.

Kostnad

Totalkostnaden i Tanzania, inkl. lokala resor med inhyrt fordon, mat och boende, beräknar vi preliminärt till ca 10 000 SEK. Till det kommer flygresan till Tanzania som kan variera mellan 6 och 10 000 SEK. Vi tror att det enklaste är att var och en bokar flygresan själv. Till totalpriset kommer kostnaden för vaccineringar, som för en helt ”ovaccinerad”, dvs som inte varit i tropiska klimat tidigare, rör sig om ca 3 000 kr.

Vi kommer att bo på enkla hotell, oftast med AC och eget badrum. Ev. kan vi någon gång bo på en FDC. Inför resan kommer KSA/Veteranföreningen förbereda resenärerna med detaljerad information, ev. med en förträff, om vad som väntar,

Anmälan senast den 10 april, preliminärt resdatum 2 – 17 oktober 2018.

 

Välkomna för mer information och anmälan, kontakta då,

 

Rikard Lilljeqvist    rikard.lilljeqvist@folkbildning.net     0702 19 86 01

Ebbe Andersson   ebbe.andersson@folkbildning.net   0705 46 48 35

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.