Mamakurs

bild2Utbildning för unga kvinnor som blivit gravida under sin tid på grundskolan/gymnasiet.

När en ung kvinna blir gravid tvingas hon avbryta sin utbildning och blir ofta illa behandlad av både sin familj och samhället. Folkhögskolan erbjuder de unga kvinnorna en tvåårig yrkeskurs, boende och förskola till deras barn. Skolorna arbetar aktivt för att stärka deras självkänsla och att förändra attityden mot ensamstående föräldrar i Tanzania.

Projektet stöds av enskilda folkhögskolor i Sverige och genom Karibu Sverige.

Nu planeras en utvidgning av projektet till tre nya skolor, för tyvärr har situationen för de unga mammorna inte förbättrats i Tanzania.

Mamakursprojektet är ett utvecklingsprojekt som stöds med medel från Forum Syd. Karibu Sverige samlar in 10% av projektbudgeten i egeninsats och 90 % kommer från Forum Syd.

Mamakurs-projektet avslutades juni 2015.

 

Betala in ditt bidrag till Karibuföreningens plusgiro nr 85 23 30-0. Ange “egeninsats mamakurs” som meddelande. Alla bidrag går oavkortat till verksamheten.