Lärarfortbildning

Karibu Sverige har tillsammans med sin systerförening Karibu Tanzania (KTA) genomfört en tvåårig fortbildningskurs på distans för lärare vid Folk Development College, FDC: s, Tanzanias svar på folkhögskola.

 

Utbildningen har arbetats fram av Tanzanias Institute of Adult Education med rådgivning från bl a Linköpings Universitet och KTA. Iden om utbildningen har kommit från skolorna och KTA då man sett behovet att utveckla vuxenpedagogiken vid FDC. Kursdeltagarna får ett diplom i vuxenutbildning och kursen har även innehållit viktiga utvecklingsfrågor som arbete mot HIV och AIDS, miljöfrågor, demokrati och genusfrågor. Kursen ger även fackliga kunskaper och förbättrad möjlighet på arbetsmarknaden.

 

Det finns 55 FDC: s i Tanzania, spridda över landet med tanken att landsbygdsbefolkningen skall ha tillgång till utbildning på sin hemort. Skolorna erbjuder yrkesutbildningar inom bl a jordbruk, sömnad, elinstallation och snickeri. Flera av skolorna verkar som kulturella center, har bibliotek och erbjuder befolkningen samhällsinformation.

 

Senhösten 2012 går den första kullen ut och det börjar en ny men nu som ordinarie kurs från Ministry of Education öppen för alla lärare i Tanzania. Karibu Sverige kommer i fortsättningen att stödja lärare från FDC: s som går kursen.

 

Karibu Sveriges/Tanzania kan vara stolta över att ha genomfört ett biståndsprojekt och på kort tid fått det att ingå i landets ordinarie program/budget.

 

Andra viktiga partners i samarbetet har varit Tanzania Teacher´s Union (TTU) och Svenska folkhögskolans lärarförbund (SFHL).

 

Vårt engagemang kommer nu att flyttas över till en rektorsutbildning som det framkommit behov av. Planerad att börja i januari 2013.

 

Utbildningsprogrammet har genomförts med stöd av Forum Syd, egeninsatsen på 10 % har vi samlat ihop med hjälp av medlemmar och lärare på folkhögskolor.

Projektet avslutades under 2014.

 

För fortsatt stöd till utbildningens utveckling i Tanzania tar vi tacksamt emot bidrag till egeninsats på föreningens plusgiro nr 85 23 30-0.
Ange ”egeninsats utbildning” som meddelande.

Alla bidrag går oavkortat till verksamheten.