Projekt

Karibu Sverige bedriver flera projekt tillsammans med vår systerorganisation Karibu Tanzania Association. Viktigt för projekten som
genomförs i Tanzania är att de kommer på initiativ från Karibu Tanzania och genomförs av dem med stöd från oss.

 

Projekten är utvecklingsprojekt som stöds med medel från Forum Syd. Karibu Sverige samlar in 10% av projektbudgeten i egeninsats
och 90 % kommer från Forum Syd.

 

Målet är att projekten i Tanzania på sikt ska vara oberoende av finansiering från Sverige och finansieras från Tanzania likt den avslutande Lärarfortbildningen som nu ingår i Ministry of Educations ordinarie kursutbud och budget.

 

Vill du hjälpa oss att samla in egeninsatsen? Gör så här:

Betala in ditt bidrag till Karibuföreningens plusgiro nr 85 23 30-0. Ange “egeninsats + det projekt du vill stödja” som meddelande.
Alla bidrag går oavkortat till verksamheten.

 

 

 

bild3