Historia

Föreningen Karibu (Karibu Sweden Association) startade som en paraplyorganisation för svenska folkhögskolor med vänskolor i Tanzania. Kärnan i föreningens verksamhet syftar till att underlätta systerrelationer mellan svenska folkhögskolor och tanzaniska Folk Development Colleges. I Tanzania startade Folk Development Colleges på motsvarande sätt en paraplyorganisation, Karibu Tanzania Association (KTA). I denna är samtliga 55 Folk Development Colleges medlemmar.

 

Samarbetet startade för drygt trettio år sedan. Det har sett olika ut genom åren och har utvecklats i takt med samhällsutvecklingen i Sverige respektive i Tanzania.

 

Sedan 1980-talet har föreningen erfarenhet av personalbistånd, praktikantverksamhet, utbyten, informationsarbete och projektverksamhet. Föreningen Karibu bedriver idag folkbildning om Tanzania, FDC:er och projekt kring frågor som är viktiga för våra samarbetspartners i Tanzania. För mer information om pågående projekt, se våra projekt.