Om Oss

Kära medlemmar, tidigare medlemmar och kanske blivande medlemmar!

 

Ett år går fort, nu är det dags igen för nya tag och ny medlemsavgift till Förenigen Karibu Sverige.
 
Jag hoppas ni har läst Karibu-Nytt under året och där fått information om vad vi gjort och vad som är på gång i föreningen.
 
Men en liten resumé kommer här:
 
Informationsarbete på skolor sker flera ggr under året, hör av er om ni vill ha besök. Clara kommer gärna ut och berättar om fotbollsprojektet!
 
 
Tina Sjölund från styrelsen ingår nu i FOLACs nya arbetsgrupp ”Folkhögskolan i Världen”, se mer info på Folacs hemsida www.folac.se.
 
 
 
Föreningen Karibu har i över 40 år varit en länk mellan folkhögskolor i Sverige och Folk Developement Colleges (FDC:s) i Tanzania. Idag har ett tjugotal folkhögskolor i Sverige ett aktivt samarbete med sin systerskola i Tanzania.
 
Tillsammans med vår systerorganisation i Tanzania, Karibu Tanzania, har vi drivit ett antal projekt genom åren. Alla projekten har initierats av KTA och vi har med hjälp av vänskolor i Sverige kunnat genomföra dem. 
 
 
 Samtliga projekt finansieras till 90 % av Forum Syd-medel. De resterande 10 % finansieras av oss själva. Vi behöver er hjälp! Genom att bli medlem i föreningen eller ge en gåva bidrar du/ni till att samarbetet fortsätter att växa och att de projekt vi nu bedriver kan följas av flera!                                                                           
Skolor/organisationer betalar 1 000 kr/år. Avgiften för individuellt medlemskap är200 kr/år. Betala in direkt på pg 85 23 30-0. Skriv ditt namn + 2017 som info för oss. Är ni inte intresserade av föreningens arbete – hör gärna av er till oss så tar vi bort er från vår lista. Vill ni ta del av nyheter och nätverk ser vi fram emot ert medlemskap i föreningen Karibu!
 
 
Vänligen, Föreningen Karibus styrelse,
 
Clara Hyldgaard, Ebbe Andersson,  Rikard Lilljeqvist, Tina Sjölund, Sven Ögren och Gunn Svensson
 
 
Facebook:   Karibu Sweden 
 

 

 

 

Vi är en paraplyorganisation bestående av för närvarande 40 folkhögskolor och ett antal enskilda medlemmar. Föreningen arbetar tillsammans med vår systerorganisation i Tanzania, Karibu Tanzania Association, med att stärka vänskolesamarbeten mellan folkhögskolor i Sverige och Folk Development Colleges i Tanzania. Sedan starten 1981 har vi tillsammans arbetat kring vårt gemensamma mål att sprida och utveckla folkbildning i Sverige och Tanzania.

 

Det gör vi genom att:

- Stärka kontakter och samarbeten mellan Folkhögskolor i Sverige och Folk Development Colleges i Tanzania.

- Sprida information i Sverige om folkbildning i Tanzania, tanzansk politik, samhälle och kultur.

- Sprida information i Tanzania om folkbildning i Sverige, svensk politik, samhälle och kultur.

- Besöka varandras skolor.

- Utbyta erfarenheter om folkbildning.

 

Vi arbetar också med att förespråka och stödja jämlika samarbeten mellan skolorna i Sverige och Tanzania, och medvetenhet kring maktrelationer som finns i sådana samarbeten.

 

bild1