Fotball for young women in Tanzania

      Kan fotboll vara en väg till jämlikhet och stärka unga tjejers självkänsla?

 

Ja, det är KARIBU-föreningarna i både Tanzania och Sverige övertygade om, och det är därför vi tagit initiativ till projektet. Folkhögskolorna i Tanzania, Folk Development Colleges, har som ett övergripande mål att stärka jämställdheten och påverka samhällets attityder när det gäller könsroller.                                                                                                                                           I Sverige har Forum Syd tillstyrkt vår ansökan och beviljat KARIBU 480.000 kronor till projektet Football for Young Women in Tanzania. Det är vi mycket glada för, men vi behöver hjälp att få in egeninsatsen på 10 % av projektsumman. Därför vänder vi oss till Dig; sätt in valfri summa på KARIBUs postgiro 85 23 30-0, eller swisha till 123 303 5763

KARIBU-föreningen i Tanzania gör i samarbete med Tanzania Football Federation en stor satsning på damfotboll hösten 2016. Vid 25 Folk Development Colleges (folkhögskolor) runt om i landet kommer ca 700 unga tjejer lära sig spela och träna fotboll. Projektet har fått stöd av Forum Syd genom KARIBU-föreningen i Sverige. Projektet syftar till att utveckla duktiga kvinnliga fotbollsspelare som vet sitt värde såväl på fotbollsplanen som i samhället. I Tanzania saknas en infrastruktur för att stödja och utveckla tjej- och damfotboll och man vill med detta projekt lägga grunden för en modell som kan användas nationellt för att utbilda tränare, sportjournalister, sportadministratörer och ge grundkunskaper i idrottsmedicin.

Projektet är nu avslutat och fotbollsutbildningen ingår i det ordinarie utbudet på skolorna. 

Dessa skolor deltar i Fotbollsprojektet:

 Ilula FDC                                                                                             Njombe FDC

Katumba FDC                                                                                      Mbinga FDC

Mputa FDC                                                                                          Masasi FDC

Mtawanya FDC                                                                                   Kilwa Masoko FDC

Ikwiriri FDC                                                                                         Bigwa FDC

Ifakara FDC                                                                                          Chisalu FDC

Singida FDC                                                                                          Sengerema FDC

Malya FDC                                                                                            Gera FDC

Mwanva FDC                                                                                       Malampaka FDC

Kibondo FDC                                                                                        Kasulu FDC

Mamtukuna FDC                                                                                Msinga FDC

Same FDC                                                                                             Arnatouglou