Bli medlem

Som förening är vi beroende av våra medlemmar. Vi välkomnar både skolor och enskilda medlemmar, och har idag bland annat 40 folkhögskolor som medlemmar.

Vill du eller din skola bli medlem betala in medlemsavgiften till Karibuföreningens plusgirokonto nr 85 23 30-0. Ange ”Medlemsavg.” och namnet på dig eller din skola.

 

Medlemsavgifter skolor

1000 kr/år

Medlemsavgifter enskilda medlemmar

200 kr/år