Reserapport – resa till KTA 14 – 25 april

Här kommer en kort reserapport från vår – Gunn och Ebbe – resa till KTA 14 – 25 april.

Esaias Kilwa Masoko FDC

Vi började med en tripp till Ikwiriri FDC Wendelsbergs vänskola och en av Coast to Coast-skolorna. Där träffade vi rektorerna för Coast-FDCna för planering av framtida samarbete. Svenska Kust till kust planerar bjuda in FDCna till Sverige om ca ett år, och här började en grovplanering. I båda länderna har rektorer bytts ut, samarbetet har i vissa fall stagnerat, nu behövs nya tag. Vi träffade rektorerna för Ikwiriri, Kilwa och Kisarawe, Arnatouglus rektor var förhidrad komma.

Vi fick en god bild av positiv utveckling på Ikwiriri som drivs framåt av en stark och initiativrik rektor. Gunn passade på att dela med sig av svenska textilkunskaper, jag fick en fin presentation av en FDC jag aldrig varit på och ingående FDC- och jordbruksprat med ansvarig lärare.

När Linköpings universitet hade forskningsseminarie och Irma Carlsson var med som vår expert i februari, besökte man Ikwiriri. Irma var helt lyrisk efter det besöket. Irma kommer med rapport från sin expertmedverkan.

 

Kust till kust-rektorer planerar

Nästa nedslag gjorde vi på KTAs kontor i Iringa. Numera flyger man Dar – Iringa på 1,30 med litet plan på lagom höjd för att njuta av landskapet. Mycket snabbare och säkrare än buss.

Här blev det planering av kommande projekt fotbollsprojektet, genomgång av nuvarande Democratic Leadership och framtids- tankar. KTA har just nu en mycket jobbig situation, endast två av fem – sex anställda har lön. Anledningen är att endast ett projekt pågår just nu Democratic leadership, och att mamakurser är avslutade. Nu slutar Democratic men flera ansökningar ligger inne hos Forum Syd – Färnebo söker för fortsatta mamakurser (vi får inte fortsätta med mamakurser enligt Forum Syd), vi KSA söker en förstudie av tjejefotboll på 20 FDCs, KTA har nära kontakter med svenska ambassaden och är i slutskedet av sin ansökan där. Går den igenom, det ser positivt ut enligt Maggid som träffade ambassaden förra veckan, blir det ett rejält tillskott till KTAs verksamhet. Man kan då driva Mama, fotboll och mer i större skala än nu. Mer om det när beslut kommer.

Vad vi kan se är KTA numera ett välfungerande kontor, borta är personalproblem och verksamheten är det snurr på. Man har god och nära kontakt med nya styrelsen, den nya ordförande Aidan deltar i arbetet och gav oss en bild av ett mycket aktivt KTA den närmaste framtiden.

 

IMG_0365 ok_redigerad-1

Del tre av resan blev i Morogoro på Democratic Leadership-kursens sista två dagar. På Bigwa Sisters stora anläggning gick kursen och där bodde också rektorerna. Bigwa Sisters ligger granne med Bigwa FDC, ca en kvarts bilresa utanför Mororgoro. Hos deltagande rektorer finns ett stort intresse för vänskoleverksamhet, frågorna var många då vi presenterade oss i kursinledningen. Vi kunde se att KTA har stark ställning bland rektorerna, någon sa till mig att KTA är bättre på att driva FDC-frågor än ansvarigt ministerium.

Under kursen delas bärbara datorer ut till de som beställt sådana, KTA har ordnat fram bättre begagnade servade datorer till subventionerat pris till de rektorer som inte har dator än. Det ryms inom projektet.  Blev en högtidlig utdelande stund och nästa steg är att koppla ihop samtliga FDCs digitalt. KTA har en plan för det, även för spridande av läsplattor som knyts ihop.

Kursen är intensiv och ämnen som tas upp är finansiell planering, delegering, HR, m m, demokrtifrågor finns med.

Bland det bästa med kurser är pauserna, det tycker rektorerna och vi som passar på att prata med så många som möjligt. Sammanfattningsvis är rektorerna påtagligt nöjda med kursen och alla önskar en fortsättning. Det behövs. det här är första rektorsutbildningen sedan 1994, då var ingen av dagens rektorer rektor. Många är ganska nya och förhållandevis unga. Vi samlade in många synpunkter på kursen och en skriftlig utvärdering gjordes vid avslutningen. Den kommer snart. Deltagarna fick ett certifkat på genomgången kurs, viktigt ha papper på fortbildningen.

Endast 34 rektorer deltog sista två dagarna, bortfall p g a långa dyra resor, sjukdom och andra uppdrag som bedömdes viktigare.

 

Efter två intensiva dagar satte vi oss i Maggids bil och for till Dar i en trafik som, ja det tog oss fem tim att köra 20 mil. Dar växer enormt och trafiken exploderar och expanderar och kolliderar, det är ett kapitel för sig.

 

Vi, Gunn och jag, sammanfattade resan som en mycket lyckad resa, god kontakt på alla håll, bra verksamhet på många håll, bra samarbete KSA – KTA och det ser ut att bli fortsatt utveckling.

 

Resan betalades av Democratic Leadership-projektet, uppföljningsresa ingår i projektet.

Välkommen till Föreningen Karibus hemsida!

Vi arbetar tillsammans med vår systerorganisation i Tanzania, Karibu Tanzania Association, med att stärka vänskolesamarbeten mellan folkhögskolor i Sverige och Folk Development Colleges i Tanzania. Tillsammans är vårt mål att sprida och utveckla folkbildning i Sverige och Tanzania. Här på hemsidan hittar du mer information om vänskolesamarbeten, om oss och våra projekt. Vår förhoppning är att du ska hitta det du söker och inspireras!

 

 


 

Aktuellt:  2016

Våra informatörer deltar i flera arrangemang runtom i Sverige, framförallt på folkhögskolor.

Hör av er om ni är intresserade av ett besök av oss för information om Tanzania, föreningen Karibu och våra projekt.

Kontakta Ebbe Andersson,  0705464835, Clara Hyldgaard, 0707524434

Vi deltar på följande arrangemang under året:

 

Bokmässan i Göteborg i september