Välkommen till föreningen Karibus hemsida!

bild5

Vi arbetar tillsammans med vår systerorganisation i Tanzania, Karibu Tanzania Organisation, med att stärka vänskolesamarbeten mellan folkhögskolor i Sverige och Folk Development Colleges i Tanzania. Tillsammans är vårt mål att sprida och utveckla folkbildning i Sverige och Tanzania. Här på hemsidan hittar du mer information om vänskolesamarbeten, om oss och våra projekt. Vår förhoppning är att du ska hitta det du söker och inspireras!

 

                                                                Några ord från ordförande Gunn,

 Föreningen Karibu har nu kämpat på sedan 1980, ned och uppgångar som i alla föreningar. Men engagemanget för Tanzania och FDC:s består och utvecklas.

 Utvecklingen sker främst i Tanzania där vår systerförening Karibu Tanzania är aktiv och har skapat ett stort förtroende hos sina medlemmar, till del beroende på det stöd vi har kunnat ge dem. De har nu ett kansli, anställda (finansieras av deras medlemsavgifter) och är ett välfungerande stöd till sina medlemsskolor.

På FDC:erna finns idag skolpersonal som är aktiva, de vill utvecklas och vill gärna göra det tillsammans med oss, Karibu Sverige. Vi har de senaste åren genomfört flera projekt tillsammans i Tanzania; Mama-kurser, fortbildning för lärare och rektorsutbildning.

Alla med mycket gott resultat och nu har vi ett projekt Fotball for Young Women inTanzania, läs mer i vårt nyhetsbrev!

 Vi ska även under kommande år arbeta med information till våra medlemmar i form av nyhetsbrev och erbjudande om föreläsningar/tema-dagar.

Tack för det stöd ni ger oss genom ert medlemskap!

                                  Gunn Svensson ordf i KSA

 

 

Bilder från avslutning av ”Democratic leadership” /rektorsutbildning projekt.

Esaias Kilwa Masoko FDC

 

 

IMG_0365 ok_redigerad-1

 

 


 

Aktuellt:  2017/18

Våra informatörer deltar i flera arrangemang runtom i Sverige, framförallt på folkhögskolor.

Hör av er om ni är intresserade av ett besök av oss för information om Tanzania, föreningen Karibu och våra projekt.

Kontakta Ebbe Andersson,  0705464835, Clara Hyldgaard, 0707524434

 

Årsmöte lördag 14 april 2018 på Löftadalens folkhögskola

Program kommer

Vi bjuder på fika

Ca 14.00 start för årsmötet

Välkomna!